Klonarkiv i Visby botaniska trädgård

Blommor mot rostig plåtkant

Ett lokalt klonarkiv för köks- och prydnadsväxter finns att beskåda i DBW:s botaniska trädgård i Visby sedan mitten av juni. Här samlar man så kallade mandatsorter, vilket innebär sorter som har svenskt ursprung. Klonarkivet ingår som en del av den Nationella genbanken, vars uppdrag är att bidra till bevarandet av den odlade mångfalden. Den botaniska trädgården tillkom 1885 på initiativ av De Badande Wännerna med magister Hans Petter Gustavsson i spetsen. DBW, som fortfarande är ett aktivt sällskap, bildades 1814. De vill ”verka något nyttigt för det allmänna”, stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” är en viktig angelägenhet.

Jag var där och fotograferade i början av juli. Visst är det snyggt med de roströda plåtkanterna mot grönskan?

DBW:s Botaniska trädgård