KURSDELTAGARE BERÄTTAR


Kursdeltagare sitter och går igenom skörden.

Kursdeltagare i ekologisk trädgårdsodling berättar

Oavsett syftet med utbildningen, brukar den bidra till kunskapsmässig och personlig utveckling. För några blir kursen början till ett helt nytt liv. Här är några omdömen från tidigare deltagare i kursen ekologisk trädgårdsodling:

Kursen som helhet toppen. Vi har haft möjlighet att påverka/förändra.

Pers breda kompetens bidrar till att man känner en enorm lust att sätta igång att odla på en gång och att jag kan fråga om allt utan att det verkar dumt. Per är en utmärkt lärare som får alla att känna glädje inför odlandet.

Jag har fått en helt ny förståelse för odling, både i teorin och i praktiken, som gör att jag kan resonera själv kring problem och lösningar som jag möter i mina egna hobbyodlingsprojekt.