TRÄDGÅRDSVERKSAMHET


Kål lila

Föreläsningar, korta kurser och trädgårdsuppdrag

Trädgårdskurs.se erbjuder inte bara den långa trädgårdskursen som går i Solna utan även trädgårdsverksamhet i form av kortare kurser, föreläsningar och uppdrag inom trädgårdsdesign. Den här verksamheten bedriver vi i Jämtland.

Föreläsningar och kortare kurser

Vår trädgårdsverksamhet i Jämtland omfattar kortare kurser, föreläsningar och studiecirklar inom ekologisk trädgårdsodling. Vi skräddarsyr upplägget efter uppdragsgivarens önskemål. Det kan vara rent teoretiskt men även praktiska moment kan ingå. Vår pedagogiska idé bygger på att man lär sig bäst genom att blanda teori praktiskt arbete under handledning, därför lägger vi gärna in praktiska inslag. Per Ahlström kan också medverka i andras kurser som gästlärare eller handledare. Exempel på verksamheter som kan ha användning av den här typen av kurser och föreläsningar kan vara bostadsrättsföreningar, bostads- och fastighetsbolag, intresseföreningar, kommuner med flera.

Exempel på specialanpassade trädgårdskurser och föreläsningar

 • Grundläggande teori om ekologisk odling
 • Växtföljden
 • Anlägga och genomföra köksträdgårdsodling (teori och praktik).
 • Förodling, teori och praktik
 • Mäta och rita skalenligt
 • Planera din trädgård, trädgårdsdesign, färgkomposition
 • Teori om klimat och klimatanpassning
 • ​Marklära, jordförbättring, gödsling och kompostering
 • Anläggning av gödselkompost (praktik)
 • Anläggning av djupsängar, varmbänkar, drivbänkar (teori och praktik
 • Kryddgården
 • Beskärning av frukt och bärbuskar (teori och praktik)
 • Organisera och handleda trädgårdsresor i Mälardalen, Jämtland och Österlen. 

Trädgårdsdesign

I vår trädgårdsverksamhet ingår också trädgårdsdesign, som vi berättade tidigare i inledningen. Vi tar fram förslag utifrån era behov och önskemål. Du kan välja mellan tre olika nivåer, beroende på hur omfattande hjälp ni behöver. Kontakta Per Ahlström för ett första förutsättningslöst möte. Förslagen innehåller dokumentation, skisser,  ritningar, materiallistor mm. Vi utför däremot inte anläggningsarbeten, men vi tar på oss att beskära fruktträd.

Per Ahlström är biolog med en konstnärlig grundutbildning. Läs mer om honom här.

Kryddträdgård med örter i olika kulörer
Kryddträdgård i Bagarmossen ritad av Per Ahlström. Uppdragsgivare: Bagisodlarna

Det här kan vi hjälpa er med:

 • kryddträdgårdar
 • köksträdgårdar
 • perennrabatter
 • trädgårdsrum
 • beskärningsplan för fruktträd och bärbuskar; konsultation och beskärning
 • helhetskoncept

Exempel på genomförda trädgårdsuppdrag

Per Ahlströms trädgårdsuppdrag består i huvudsak av de kryddträdgårdar och perennrabatter som anläggs i SV:s trädgårdskurs. Han har ritat de flesta perennrabatter som ingår i kursen. Uppdragsgivare kan vara deltagare, utomstående privatperson eller förening/organisation. I de flesta fall väljer vi ett projekt hos deltagarna, men det är också möjligt för utomstående uppdragsgivare att kontakta oss för ett begränsat trädgårdsuppdrag. Om förutsättningarna är de rätta, finns alltså chansen att få gratis hjälp med planering, formgivning och plantering. Uppdragsgivaren ansvarar däremot för markberedning och inköp. Kostnader för maskinbearbetning och växt- anläggningsmaterial står uppdragsgivaren också för.

I Östersund har uppdragen bestått av att rita hela eller delar av trädgårdar hos privatpersoner.

Skiss på perennrabatt