Kategori: Natur

  • Naturträdgård i fjällen

    Naturträdgård i fjällen

    Under en höstlig tur uppenbarade sig denna naturträdgård i fjällen, skapad av vind, vatten och inte allt för hög temperatur. Hur mycket man än kan fixa, forma och kontrollera i ens egen trädgård, kan faktiskt en naturträdgård överträffa det mesta. Vi såg också en hel del vindpinade granar som fantastiskt nog kan ha trotsat naturelementen […]