Etikett: INVASIVA ARTER

  • Invasion från trädgården

    Invasion från trädgården

    Naturvårdsverket har utökat listan över invasiva arter med snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogklematis. Naturvårdsverket varnar för att dessa trädgårdsväxter kan sprida sig i naturen på ett invasivt sätt och skada det svenska ekosystemet. Främmande invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden. En konstnärlig syn på invasiva arter kan man se i Ingela […]