1-ÅRIG TRÄDGÅRDSUTBILDNING

grönsaksland

Trädgårdsutbildning på halvdistans med övningsträdgård

Målet med den 1-åriga kursen i ekologisk trädgårdsodling är att ge de praktiska och teoretiska baskunskaper en odlare behöver om planering, anläggning och skötsel av en ekologiskt odlad trädgård.

Kursen är en trädgårdsutbildning, som vänder sig till alla som vill lära sig mer om hur man praktiskt går till väga vid ekologisk odling till husbehov. Kursen är även lämplig för dem som vill arbeta i mindre trädgårdsverksamheter. Vårt upplägg är brett för att ge de praktiska och teoretiska baskunskaper en odlare behöver om planering, anläggning och skötsel av en trädgård.

Vår odlingskurs är en halvdistansutbildning, vilket betyder att den består av både hemmastudier och regelbundna helgträffar i en övningsträdgård. Det innebär alltså att du kan studera och arbeta samtidigt. Eftersom vår kurs har fysiska träffar, skiljer sig den sig avsevärt från andra distanskurser i odling. Praktiska kursmoment i en verklig och gemensam trädgård bidrar till bättre inlärning – det är vår pedagogiska övertygelse. Vi tror också på det småskaliga och hållbart långsiktiga. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län driver kursen.

Innehåll

Kursen innehåller alla delar som behövs för att kunna planera, anlägga och sköta en trädgård. Kursdeltagarna har möjlighet att påverka innehållet inom kursmomentens ramar och därför kan upplägget variera något. Exempel på kursinnehåll:

 • Köksträdgårdsodling, teori & praktik
 • Ekologisk odling
 • Mät- och ritteknik
 • Trädgårdsarkitektur
 • Planering av odlingar
 • Marklära och jordförbättring
 • Gödsling och kompostering
 • Sådd, förkultivering, skolning, plantering och bevattning
 • Odling i växtföljd
 • Eget praktiskt projektarbete
 • Anläggning av gång med underarbete
 • Anläggning och odling av kryddor
 • Växtskydd
 • Trädgårdsresa
 • Val av träd och buskar
 • Beskärning
 • Planering och anläggning av perennrabatt

För mer utförlig kursplan, gå HIT.

Upplägg

Kursen är organiserad i helgträffar och distansperioder mellan dessa. Varje helgträff består av två heldagar (vanligtvis mellan kl 9-18) med ett specifikt tema.  En röd tråd är att vi följer en odlingssäsong genom eget arbete i vår övningsträdgård på Överjärva gård i Solna. Här genomför vi praktiskt alla moment som ingår under odlingssäsongen. Vissa moment görs däremot hos uppdragsgivare i andra trädgårdar. Även du som deltagare kan vara uppdragsgivare till ett moment.

Trädgårdskursen har genomförts under pandemin utan avbrott. Tack vare kompletterande digitala träffar och gruppindelade fysiska lektioner på plats, har vi kunnat bedriva undervisning enligt kursplan.

Pedagogik

Den pedagogiska idén bygger på att vi blandar teori med praktiskt arbete under handledning. Det praktiska dominerar helgträffarna eftersom vår idé bygger på att man lär sig bäst genom att se och göra. Hemarbetet under distansperioderna utgörs av enskilda och gemensamma uppgifter. De enskilda uppgifterna består av planerings eller övningsuppgifter samt ett eget praktiskt projektarbete. De gemensamma uppgifterna är obligatoriska och utgörs av medverkan i skötseln av övningsträdgården. Handledning och återkoppling sker för dessa moment på distans. Utöver det här ingår litteraturstudier.

Omfattning

Vår trädgårdsutbildning är anpassad så att man skall kunna ha ett heltidsarbete och samtidigt delta fullt ut. På ett år ingår 10 helger lördag-söndag med träffar under februari till oktober. Mellan träffarna krävs tid för att genomföra distansmomenten. Omfattningen är jämförbar med halvfartsstudier förlagda till kvällstid och helger för den som utnyttjar alla distansuppgifternas möjligheter.

Anmälan

Anmäl dig till trädgårdskursen på Studieförbundet Vuxenskolas hemsida. Där står också allt du behöver veta om datum för kurshelger, kostnad och inbetalning. Anmäl dig HÄR till kursen.

Lärare

Huvudlärare och kursansvarig är Per Ahlström. På vissa moment undervisar dessutom externa lärare. Hortonom och växtskyddsexpert Maj-Lis Pettersson är gästlärare i växtskydd och trädgårdsarkitekt Johan Widoff lär ut om trädgårdsdesign.

Plats

Övningsträdgården ligger i Solna på Överjärva gård, med gångavstånd från Ulriksdals pendeltågsstation. Överjärva gård är trots sin närhet till Stockholm, en liten grön oas med trädgårdskafé, naturskola och djurhagar.  Hela teoridagar och vissa andra övningsmoment är också förlagda här. Några anläggningsmoment och studiebesök görs i andra trädgårdar i Mälardalsregionen. För att se var Överjärva gård ligger, gå vidare till Praktisk info eller klicka HÄR.