KURSPLAN

Kursträffarna

Vår odlingskurs i ekologisk trädgårdsodling är förlagd till helger och består av tio undervisningstillfällen. Slutgiltig kursplan fastställs under första träffen i samråd med kursdeltagarna, därför kan kursplanen se olika ut för varje odlingskurs. Kursträffarna består av två dagar, lördagar och söndagar, förutom under trädgårdsresan då vi istället träffas under tre dagar. Tiderna är 8.30- 18.00.

Nedanför kan du se hur en kursplan brukar se ut. För att se aktuella datum för kurs som går att anmäla sig till, se Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

Träff 1

 • Introduktion
 • Gemensam planering
 • Ekologisk odling i ett hållbart perspektiv
 • Odlingsteori
 • Tema beskärning. Beskärningsteori
 • Praktik: vinterbeskärning av äppelträd och bärbuskar

Träff 2

 • Mäta och rita: teori och praktik
 • Mäta upp och rita ett trädgårdsrum (praktik enskilt och i grupp)
 • Planera och rita övningsträdgården (gruppmoment)
 • Teori förkultivering
 • Beställ frön

Träff 3

 • Tema trädgårdsarkitektur, gästlärare Johan Widoff
 • Marklära, jordförbättring, kompostering (teori)
 • Djupsängar och drivbänkar (teori)
 • Praktiskt arbete med rensning, anlägga lotter, ev. anlägga drivbänk

Träff 4

 • Tema vårbruk: Praktisk helg: rensa ogräs, gödsla lotter, gräva djupsängar, lägga ny gödselkompost, sätta potatis
 • Genomgång av bevattningssystem och organisation av bevattning
 • Klimat och klimatanpassning (teori)

Träff 5

 • Tema anläggning: Uppdrag plattsättning och plintgjutning hos uppdragsgivare
 • Teori om att välja och odla träd och buskar, gästlärare Johan Widoff
 • Teori om anläggning av som plattsättning mm
 • Rensa och så i övningsträdgård

Träff 6

 • Tema kryddodling och anläggning av kryddgård
 • Teori om odling av kryddor kombinerat med studiebesök i kryddgård
 • Praktik: Anlägga kryddgård hos uppdragsgivare
 • Rensa och sköta övningsträdgård
 • Plantera förkultiverade köldkänsliga kulturer i övningsträdgården  

Träff 7

 • Tema trädgårdsresan: studieresa i Mälardalen
 • Skörd, skötsel och kompletterande sådder på övningsträdgården

Träff 8

 • Tema växtskydd. Gästlärare Maj-Lis Pettersson
 • Skörd, skötsel och kompletterande sådder i övningsträdgården
 • Praktik; sommarbeskärning av äppelträd

Träff 9

 • Tema perenner: Perennteori, att välja, planera och odla perenner
 • Praktik; anlägga perennrabatt hos uppdragsgivare
 • Färgkomposition (teori + ev. övning)
 • Skörd

Träff 10

 • Tema höstbruk. Praktiskt arbete i övningsträdgård
 • Utvärdering skörderesultat
 • Projektseminarier
 • Kursutvärdering
 • Avslutning